Το κατάστημα στην ηλεκτρονική του μορφή είναι σε αδράνεια